Kontak PE

ADMIN

PENDIDIKAN EKONOMI

 

1 . Pak Samsul (0822 8774 4130)

Pendaftaran ujian sempro

Pendaftaran ujian munaqashah

 

2 . Bu Indah (0852 7145 1366)

Pengurusan Judul Skripsi

Admin Website

 

3.  Bu Fera (0853 6553 7915)

Admin prodi

Cetak KHS / Transkip Nilai / Dll

 

4.  Darni, SP., MBA

Editor

Admin Website